Marianne Holm Thomsen

Familiepædagogisk konsulent

Jeg tilbyder hjælp til familier både før, under og efter en evt. anbringelse, samt til støtte, råd og vejledning i, at udvikle børnenes og forældrenes kompetencer, deres relation og til et mere udviklingsstøttende samspil, så familien som helhed, kommer i bedre trivsel.

Jeg tilbyder:

  • Støtteperson § 54 (til forældre med børn anbragt uden for eget hjem)
  • Marte Meo terapi
  • Støttet/overvåget samvær
  • Pædagogiske konsulent opgaver
  • Kontaktpædagog (§ 52.3.6)
Marianne Holm Thomsen